สมุนไพรไทย ย่านาง

ชื่ออื่น จ้อยนาง (เชียงใหม่) เถาวัลย์เขียว (ภาคกลาง) ภาคอีสาน ย่านาง ลักษณะ ไม้เถา มีเหล้าอยู่ใต้ดิน แตกกิ่งก้านเลื้อยพันคงที่อยู่ใกล้ๆ ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับตามข้อ ปลายใบเรียวเเหลม ขอบใบเป็นลอนคลื่นดอก ช่อ ออกตามง่ามใบและปลายยอด ผล กลม สส้ม มีขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร ย่านางเป็นไม้เถาเลื้อย เกี่ยวพันไม้อื่น เป็นเถากลมๆ ขนาดเล็กแต่เหนียว มีสเขียว เมื่อเถาแก่จะมีสเข้มคล้ำ บริเวณเถามีข้อห่างๆเถาอ่อน มีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบ มีหัวใต้ดิน รากมีขนาดใหญ่ ใบ เป็นใบเดี่ยวคล้ายใบพริกไทย ออกติดกับลำต้นแบบสลับ รูปร่างใบคล้ายรูปไข่หรือรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียว ฐานใบมนขนาดใบยาว 5-1๐ ซม. กว้าง 2-5 ซม. ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นคลื่น เล็กน้อย ก้านใบยาว 1-1.5 ซม.ในภาคใต้ใบค่อนข้างเรียวยาวแหลมกว่าสีเขียวเข้ม หน้าและหลังใบเป็นมัน ดอก ออกตามซอกใบ ซอกโคนก้าน จากข้อเถาแก่เป็นช่อยาว2-5 Read More …